Διαγωνισμός Κάστορας - BEBRAS GR

 
 

Join Contest

Για εξάσκηση - Θέματα δοκιμαστικού Κάστορα 2018-2019 - Ε'-ΣΤ' Δημοτικού (11-12 ετών)

Πρόκειται να ξεκινήσετε μια νέα συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Μόλις πατήσετε το κουμπί "Ξεκινήστε!", το χρονόμετρο θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα!

Προειδοποίηση: Εφόσον συμμετέχετε ανώνυμα, αν κλείσετε το παράθυρό σας, η συνεδρία θα διαγραφεί και δε θα μπορείτε να την συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε. Αν κλείσετε το παράθυρό σας μετά τον διαγωνισμό, δε θα μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία σας.